Печат
Посещения: 3290

В края на Ноември Bristol-Myers Squibb публикуваха данни от свое 3 годишно проучване, което показа че приложението на BARACLUDE (Entecavir) води до подтискане на вирусните нива в 90% от HBeAg позитивните пациенти с хроничен вирусен хератит В, което се установява в периода между 96 и 145 седмична от началото на терапията с препарата.

Няма преустановяване приема на препарата поради развитие на нежелани странични реакции.

BARACLUDE е нуклеозиден аналог, оригинална синтеза на Bristol-Myers Squibb, който е показан за лечение на хроничен вирусен хепатит В при възрастни пациенти с данни за активна вирусна репликация (повишени ALT/AST и/или хистологични данни)

 

BARACLUDE(R) (Entecavir) е търговска марка на Bristol-Myers Squibb.