Печат
Посещения: 4282

През Октомври излязоха резултатите от 7 годишно проучване ефикасността и толерабилността на Bicalutamide (Casodex), приложени след стандартната терапия включваща: простатектомия и локална радиотерапия при пациенти с ранен, не метастазирал рак на простата.

         Приложението на препаратът забавя сигнификантно прогресията на болестта с 34%, не повлиява значително общата преживяемост на пациентите.