Печат
Посещения: 9043

Колон иритабиле е едно от най-често диагностицираните заболявания.

Терапията на заболяването е фокусирана предимно върху повлияване на симптоматиката: диария/констипация, чрез използване на препарати, които ускоряват или забавят дигестивните процеси или други подходи.

През 2000 година Пиментел използва лактулозния дихателен тест, за да докаже, че свръх растежа на бактерии в тънките черва може да е етиологичен фактор за развитието на колон иритабиле.

В средата на Октомври излязоха резултатите публикувани от Синай медицинския център, които са използвали нерезорбируемия в гастоинтестиналния тракт антибиотик rifaximin (XIFAXAN)в доза 3 х 200 мг /1 табл/ в продължение на 10 дни.

Ефектът от терапията е бил проследен чрез мониториране на най-честите симптоми на заболяването: абдоминална болка, диария, констипация, подуване на корема, непълна евакуация на червата и събиране на газ в червата.

Терапевтичния успех е бил 70%, като пост ефектът от терапията е продължил до 10 седмици след края на антибиотичния курс.

Наш коментар: поради това, че този антибиотик не е регистриран в нас, вероятно подобен успех би имало и при употребата на други нерезорбируеми антибиотици с които разполагаме.