Печат
Посещения: 3034

На годишната среща на терапевтите през Октомври във Вашингтон, бяха изнесени данни за благоприятния терапевтичен ефект от тоталното охлаждане на пациентите с остър коронарен синдром.

 

Предвижда се през 2007 г да започне изследване в Швеция, което да установи точно ефективността на предлаганата терапевтична мярка.

 

Американските терапевти предлагат тоталното охлаждане на пациента за бъде част от до болничната помощ, която се оказва на пациентите с остър коронарен синдром.

 

За целта има разработена ендоваскуларна портативна охлаждаща система, която може да бъде интегрирана като част от оборудването на кардиологичните линейки.

 

Предварителните данни сочат, че хипотермията предизвиква намаляне размера на исхемията и клетъчната смърт.