Печат
Посещения: 4591

В края на Октомври излязоха данните от "Прециза 2" които показаха че приложението на Cimiza (пегилиран инхибитор на тумор некротичния фактор) при пациенти страдащи от средно тежка и тежка форма на болестта на Крон, независимо от продължителността на заболяването им води до висок терапевтичен отговор (терапевтичен успех между 63 и 89%) и продължителни ремисии. Пост ефектът от приложението на препаратът е с продължителност до 26 седмици.

За лечение на болест на Крон препаратът се прилага подкожно веднъж месечно (400 mg), с последващо приложение на още една доза след 2 седмици.

За лечение на ревматоиден артирт препаратът се прилага венозно в доза  1.25 - 20 mg/kg като единична венозна инфузия с продължителност 30 - 60 минути, ниските дози са слабо ефективни, препоръчва се ползването при тази индикация на по високи дози.