Печат
Посещения: 3604

Терапевтичните възможности при пациенти със захарен диабет тип 2 с лош гликемичен контрол, които са лекувани с двойната комбинация от  Metformin и сулфанилурейни препарати включват преминаване към инсулин, но ако пациентът не желае това терапевтичната възможност е включване на тиоглитазон (Rosiglitazone/Avandia в доза 2 х 4 мг).

         В средата на Ноември излязоха данните от рандомизирано проучване, което сравни ефикасността на тази комбинация с тройното приложение на  Metformin и сулфанилурейни препарати и инсулин (insulin glargine, неговата доза е била индивидуализирана в зависимост от глюкозните нива на пациента).

         Ефективността на терапевтичните режими е била проследена чрез степента на редуциране на ендогенната глюкозна продукция.

         И при двете групи пациенти лекувани с тези две схеми се е наблюдавала подобна редукция в нивата на НвА1 и еднаква редукция на ендогенната глюкозна продукция, при все че механизма по който това се осъществява е различен: инсулина намаля тази продукция чрез увеличаване на плазмените инсулинови нива, докато розиглитазона чрез повишавана не хепаталната инсулинова чувствителност.

         Заключението е че тройната орална антидиабетна терапия е добра алтернатива на инсулиновото приложение при тази група пациенти.