Печат
Посещения: 3406

Ключови думи: температура, дете, лечение, терапия, педиатрия.

В края на Октомври бяха публикувани данни от 2 годишно мултицентрово контролирано изследване касаещо терапията на детската хиперпирексия в условията на първичната амбулаторна помощ.

         Обема на първичното изследване е включвало: анамнеза, физикален преглед, вземане на кръв за хемокултура, пълна кръвна картина и проба за назофарингеална вирусна култура.

         Дефинирано е окончателно, че хиперпирексията е високо рисков фактор за развитие на сериозна бактериална инфекция.

          Препоръките са за незабавно включване на антибиотик при деца с температура над 39 градуса, независимо от възможната вирусна етиология.

         Серологичния анализ е доказал, че в 50% се касае за бактериален причинител, а в другите 50% за вирусен причинител на хиперпирексията.