Печат
Посещения: 6688

Синдрома на инсулинова резистентност е известен още като "синдром Х" и описва метаболитно заболяване, което се характеризира с хипериснулинемия (която води до повишен риск от развитие на захарен диабет, наднормено тегло и сърдечна недостатъчност), хипертония и нарушения в липидната обмяна.

Синдрома се наблюдава при пациенти над 35 годишна възраст.

Наличието му е етиологична причина за развитие на наднормено тегло и захарен диабет.

Намалянето на телесното тегло не води до подобряване на инсулиновата резистентност при повече от 60% от пациентите.

В началото на Октомври излезе съобщение, че комбинираното приложение на хром и витамин В3 води до драматично подобрение на инсулиновата резистентност при пациентите страдащи от "синдром Х".

Хромът подпомага на инсулина да метаболизира мазнините, стимулира анаболизма и превръщането на захарта в енергия. Хрома играе роля в регулацията на апетита, нивата на постпрандиалната гликоза и увеличаването на телесното тегло.
Нивата на хром в организма намалят с напредване на възрастта.
Нормално хрома има слаба гастроинтестинална абсорбция, поради което се ползват повишени дози от него за коригиране на метаболитния му недостиг.
След абсорбцията му хрома участва и в образуването на "глюкозо толерансен фактор", който е биологично активна форма на хрома и участва в регулацията на инсулинова секреция в отговор на орално усвоената гликоза

Витамин В3 стимулира протеинния метаболизъм и редуцира хиперлипидемичните състояния чрез увеличаване нивата на HDL и намаляне стойностите на VLDL. Приет в големи дози този витамин има дермато и хепатотокисичност.

Комбинираното приложение на двете съставки е терапевтична алтернатива за повлияване на инсулиновата резистентност.