Печат
Посещения: 3922

Еректилната дисфункция е неспособността за придобиване и/или поддържане на достатъчна пенисна ерекция, състояние описвано в миналото като "импотентност".

Комбинацията от еректилна дисфункция и преждевременна яекулация бе описвано в миналото като "сексуална неврастения". Еректилната дисфункция може да е последствие от широк спектър психогенни и/или органични дисфункции. На разположение са хирургични и фармакологични терапии за овладяване на състоянието

Наскоро е било установено, че Levosimendan [Simdax] (калциев сенсибилизатор на миокарда с комбинирано положително инотропно и вазодилататорно действие) е в състояние да възстанови или подобри еректилната функция при пациентите страдащи от това заболяване.

Препаратът може да се прилага орално (0.5 до 10 mg дневно, дадени в два равнодозови приема) или венозно (0.01 до 0.5 mg/kg/дневно).

Това откритие е първата стъпка в етапа за придобиване на ново показание за употребата на този лекарствен препарат. Предстои включването му в контролирани клинични проучвания за доказване на ефикасността му.