Печат
Посещения: 3273

Няма стандартни препоръки за терапията на пациенти с простатен карцином, които са претърпели неуспех от приложението на хормонална терапия, ползват се химиотерапевтични режими със сравнително висока токсичност.

Tegafur и Uracil приложени орално са една от наличните ниско токсични терапевтични алтернативи Тегафур е пролекарство, което след метаболизиране в организма се превръща във фармакологично активен 5-Fluorouracil.

Приложението на препарата се извършва на фона на основна терапия с ежеседмично приложение на Paclitaxel и Estramustine.

Лечебния курс се състои от 5 приложения.

Пълен отговор са получили 20% от пациентите, а други 20% са се повлияли частично.

Ефекта от терапията е измерван чрез намалението на PSA, като за задоволителен отговор към приложената схема се е считало намалението на този показател с 50% в сравнение с изходните стойности.