Печат
Посещения: 2626

През септември FDA одобри RESPeRATE(R) медицинско изделие, чиято 15 минутна дневна употреба води до спад на систолното налягане с 14 пункта, а на диастолното с 8 пункта.

Изделието представлява комплект състоящ се от сензор поставен на тънък колан, който се опасва около кръста, малък монитор на който се отчита честотата на дишането свързан със сензора и слушалки за ушите.

Пациентът следи на монитора честотата с която вдишва и издишва и се опитва да намали съзнателно амплитудата на дихателните движения.

Върху ефикасността на изделието са посветени 6 клинични изследвания в различни кардиологични центрове, които са доказали ефикасността му.

Един от изводите при тези проучвания, е че поради доказаната ефикасност изделието може да се превърне в стандартна лечебна мярка при овладяването на хипертонията.

Продажбите за първите 20 дни от навлизането му на пазара са в размер на 50 000 броя.

Повече информация за изделието можете да получите от сайта на компанията производител.

http://www.resperate.com/