Печат
Посещения: 2515

Няма установена или ефективна терапия при метастазирал рак на билиарния тракт.

            Предлаганата комбинирана химио терапия с irinotecan и ниски дози cisplatin се състои от приложението на irinotecan (60 mg/m2) и cisplatin (6 mg/m2), като бавна венозна инфузия 1 път седмично или през 2 седмици.

            Продължителността на живота при този режим пациентите е бил между 10 и 20 месеца.