Печат

Дисеминирана интраваскуларна коагулация

Дисаминираната интраваскуларна коагулация (ДИК) представлява синдром, при който коагулационните фактори и тромбоцитите се консумират от патологично активирана коагулация. Лабораторните находки при ДИК са дадени по-долу:

Нивата на протромбиновото време, тромбоцитите  и D-dimer са скринингови. тестове за ДИК.

Разработена е точкова. система за диагностицирането на тази патология, тази точкова система се използва само при пациенти с подлежащо заболяване, което може да е етиология на ДИК: при 5 и повече точки има силни подозрения за дИК и тестовете трябва да се повторят след 1 ден, при по-нисък резултъат тестовете се повтарят след 2-3 дни. Тази точкова система е сензитивна 91%. и специфична в 97%.

Етиология на дисеминираната интраваскуларна коагулация

Клинично ДИК се мчанифестира с хеморагии и тромбози.

Хеморагиите се развиват поради изчерпване на коагулационните фактори и тромбоцитите в периферната циркулация. Тромбозите в артериите и вените се. развиват поради образуване на фибринови съсиреци. Терапията е насочена срещу подлежащите патологични процеси. Фибриногеновата концентрация и нивата на тромбоцитите са първите. лабораторни изменения, които се позитивират. 

Чернодробна патология срещу ДИК

Тромбоцитопенията се наблюдава в 98% при ДИК, а нива на тромбоцитите под 50 000 клетки/милиметър кубичен в 50% от ДИК. Тромбин индуцираната агрегация е първичният. отговор на. тромбоцитната консумация.