Креатин киназа

Референтни стойности

При мъжете: 24-171 U/ml; при жените: 24-145 U/ml; при новороденидеца стойностите са над 10 пъти над тези при възрастните хора в зависимост от травмата при раждането, но до 6-тата седмица от живота на детето нивата на креатин киназата трябва да станат както при възрастните хора.

Интерпретация на резултатите

Креатин киназата се установява в големи концентрации в 3 органа:

1.       Сърцето

2.       Мозъка

3.       Скелетната мускулатура

Състояния асоциирани с повишени нива на креатин киназа

Сърце

·         Остър миокарден инфаркт

·         Други мускулни сърдечни заболявания

Скелетна мускулатура /мозъчна тъкан

·         Продължителни и натоварващи физически упражнения

·         Външна електрическа кардиоверсия

·         Тонично-клонични гърчове

·         Мускулни инжекции

·         Скелетно-мускулни заболявания: полимиозит, дерматомиозит, рабдомиолиза, пост-полио синдром

·         Прием на определени препарати: статини, антиретровирални лекарства, АІІ-рецепторни антагонисти, имуносупресанти, някои антипсихотици като Клозапин, бета-блокери, изотретиноин и други

·         Хипотироидизъм

·         Хипотермия

·         Целиачно заболяване

·         Тежък шок

·         Травма

·         Хирургическа интервенция

·         Алкохолизъм

·         Уремия

·         Диабетна кетоацидоза

·         Някои малигнености

·         Раждане

·         Простатна криотерапия

·         Амиотрофична латерална склероза

·         Баротравма

·         Травма на главата

·         Цереброваскуларни инциденти

·         Вирусен миозит

Асимптоматична елевация на креатин киназа

Създаден е диагностичен алгоритъм за изследване на пациентите с асимптоматична елевация на креатин киназата от италианската асоциация по миология.

Всички възможни гореизброени причини за елевацията на креатин киназата трябва да се изключат една по една + интензивно неврофизиологично изследване на пациента вкл.моторни неврофизиологични изследвания.

При жени дори с незначително увеличение на креатин киназата трябва да се предприеме мускулна биопсия с цел изключване на Х-свързана дистрофиомиопатия.

При всички пациенти чиито стойности на креатин киназата са повишени минимум 2 пъти над горната граница на нормата трябва да се извърши и мускулна биопсия с хистологичен, хистохимичен и хистоензимен анализ. В зависимост от находката след това се извършва скрининг за глюкогенозиноза, карнитинни заболявания, митохондриално асоциирана патология както и митохондриален ДНК-анализ.