Остро фазови реактанти

Референтни стойности

Често индивидуални, в зависимост от метода на изследването им

Интерпретация

Целуларното нараняване и възпаление инвокира синтезата на хетерогенна група протеини, като част от имунологичният отговор. Тези остро фазови протеини  се синтезират в черният дроб на  пациента след стимулация с проинфламаторни цитокини, предимно интерлевкини и тумор-некротичен фактор-алфа. Стимулите за синтезата на остро фазовите реактанти са както следва:

·     Инфекции: бактериални, вирусни или паразитни

·     Хирургична интервенция

·     Травма/изгаряния

·     Автоимунни заболявания

·     Токсини

·     Неоплазия

·     Стрес

Измерването на остро фазовите реактанти може да е от полза при диагностиката и терапията на инфламаторните състояния. Някои от остро фазовите реактивни и техните функции са посочени по-долу:

·     Алфа-1 антитрипсин: протеазен инхибитор, особено на неутрофил еластазата; нивта му се увеличават

·     Албумин: транспортен протеин; нивата му се  намалят в резултат на намалена синтеза или загуба: бъбречна, гастроинтестинална или при оточни синдроми

·     Церулоплазмин: транспортира  медта в организма на човека и протектира организма рещу желязо-индуцираното  отсидативно нараняване; нивата му се увеличават

·     С-реактивен протеин: възпаление и защита на организма-увеличава опсинизацията, активира комплемента, индуцира цитокинната синтеза и инхибира хемотаксиса

·     Фибриноген: субстрат за обрауване на фибрин, заангажиран е и в тъканното възстановяване; нивата му се увеличават

·     Хаптоглобин: свързва хемоглобина; бактериостатичнити му нива се увеличават 2-3 пъти

·     Серумен амилоид А: увеличава  хемотаксиса; анти-инфламаторна активност

·     Серумен амилоид Р:  стимулира опсинизацията; активира комплемента

·     Трансферин: участва в секвестрацията на желязото; нивата му намалят при възпаление