Целиачно заболяване, тестове

Референтни стойности

Взима се венозна кръв, референтните стойности са лаборатория зависими 

Интерпретация на резултатите

Целиачното заболяване представлява автоимунно заболяване, което се инициара/активира от експозицията на организма към наличието на глутен в поетата храна.

Клиничната презентация варира много, като много пациенти са асимптоматични.

Класическата презентация на целиачното заболяване е малабсорбцията, която се проявява като хронична диария – различно изразена по тежест. При децата може да има рецидивиращи абдоминални болкови епизоди, които може да протичат и без наличие на диаричен синдром.

Малабсорбцията води до поява на микронутриентни дефицити, както и на витаминни дефицити, което може да има за последствие развитието на неврологична симптоматика, изолиран железен дефицит и дори остеопороза.

Наличието на ХЕРПЕТИФОРМЕН ДЕРМАТИТ е класическата негостроентерологична манифестация на целиачното заболяване.

Честотата на патологията в Европа е около 1% от населението.

Много заболявания могат да бъдат асоциирани с едновременното наличие на целиачно заболяване:

·     Захарен диабет тип I в 3-16%

·     Дефицит на имуноглобулин А в 3-9%

·     Синдром на Даун в 5%

·     Синдром на Търнър в 3-7%

·     Синдром на Уилиамс в 10%

·     Тиреоидит на Хашимото в 3%

·     Автоимунно чернодробно заболяване в 14%

·     Нефропатия тип имуноглобулин А в 4-5%

Антитяло тестове

Чрез антитуло тестовете се извършва и скрининг за наличие на целиачно заболяване в общата популация пациенти.

Тези тестове се ползват и за установяване на терапевтичният ефект от безглутеновата диета на пациента.

Разликата в сензитивността и специфичността измежду отделните антитяло тестове за установяването на целиачно заболяване е огромна.

Наличните в момента антитяло тестове са:

·      Anti-Tissue Transglutaminase IgA – Anti-TTG – ползва се предимно за начален скриниг на патологията 

·      Anti-Deaminated Glidalin Peptide Antibody IgG – DGP – скриниг за наличие на имуноглобулин А дефицит насложен към целиачното заболяване

·      Anti-Endomysium Antibody IgA & IgG – 100% специфичен за наличие на активно целиачно заболяване

·      Anti-Reticulin Antibody IgA – ARA – това е най-старият скринингов тест, който вече не се използва никъде