Катехоламини

 

Понякога се налага изследване нивата на катехоламините/техните метабилити при пациентите с повишена симпатикусова активност, които са в повишен риск от развитието на инсулт, инфаркт, артериална хипертония, сърдечна недостатъчност и кардиогенен шок.

Множество лекарства могат да повлияят както синтезата,, така и обмяната на катехоламините в организма на пациентът и това трябва да се знае добре напр.бета-блокерите.

Референтни стойности

Те са вариабилни и лаборатория специфични величини, както за нивата на катехоламините в плазмата на пациентът така и за нивата на техните метаболити в урината.

Интерпретация на резултатите

Плазмените/уринните катехоламини се изследват при пациенти с подозрение за наличие на феохромоцитома, параглиома или невробластома все катехоламин секретиращи тумори.

При пациентите с феохромоцитом повишената секреция на катехоламините е епизодичен феномен., но нивата на техните метаболити в урината (метанефрин и норметанефрин) са константно увеличени. Ето защо е разумно първоначалният тест за евентуално наличие на феохромоцитом или екстрамедуларен параглиом да е нивото на катехоламиновите метаболити в урината на пациента.