Calcitonin

Референтни стойности

При новородените нивата на Калцитони са около 5 пъти по-високи отколкото при възрастните пациенти, в хода на израстването на организма те постепенно спадат и в пубуртета са вече както при възрастните хора. Секс разликите се проявяват след 10-годишната възраст на пациента, като базалните нива на Калцитонин при жените са с 50% по-ниски отколкото при мъжете.

Лаборалторните стойности зависят от чувствителността на използваният реагент и поради това са лаборатория специфични.

Интерпретация на резултатите

Калцитонин се секретира предимно от тироидните С клетки. Главният физиологичен ефект на Калцитонин е инхибиране на костната остеокластична костна резорбция.

Повишени нива на Калцитонин

При все, че Калцитонин е абнормален при редица костни заболявания, неговите повишени нива се ползват като туморен маркер за евентуалното наличие на медуларен тироиден карцином.

Другите евентуални причини за повишението на Калцитонин са:

  • Медуларен тироиден карцином
  • Паранеопластични състояния с повишено отделяне на калцитонин от неоплазията вкл.при феохромоцитом
  • Костни заболявания: метастази, хиперпаратироидизъм, ектопична продукция на Калцитонин, хиперостеолитично костно заболяване
  • Ренална недостатъчност
  • Други: тиреоидит, пернициозна анемия, остри хеморагии, панкреатит, бременност и новородени

 

Един от прекурсорите на Калцитонин, а именно ПРОКАЛЦИТОНИН, се ползва като маркер за наличие на възпаление/сепсис.