Комплемент С4

Референтни стойности

Мъже: 12-72 мг/дл; жени: 13-75 мг/дл

Интерпретация на резултатите

Класическият път на комплемента се състои от 3 части:

 • Разпознавателен комплекс – C1q, C1r & C1s
 • Активационен комплекс – С2, С3 и С4
 • Финален мембрано атакуващ комплекс – С5-С9

Често нивата на С4 се измерват едновременно с нивата на фактор В, и СН50, за установяване както на прогреса на патологията, така иза тестване на двата пътя за активация на комплемента: класическият и алтернативният.

Поради това, че С4 е специфичен за класическият път на комплемента, неговите нива се редуцират при:

 • Имунокомплексни заболявания
  • o Системен лупус еритематодес
  • o ОСтър бактериален ендокардит
  • o Субакутен бактериален ендокардит с ренално заболяване
  • o Смесената криоглобулинемия
  • o Остър хепатит В
  • o Други имунокомплексни заболявания
  • Заболявания свързани с активацията на класическият път на комплемента
  • o Макроглобулинемия на Валдерщтрьом
  • o Лимфосаркома с имуноглобулин 75М
  • o Радиоконтраст индуцирана анафилаксия
  • o Криоглобулинемия тип к
  • Конгенитален дефицит на С4 – при него в 75% от случаите има асоцииран системен лупус еритематодес

 

Нивата на С4 са парадоксално елевинарни при наличието на автоимунна хемолитична анемия.