Комплемент С3

Референтни стойности

Мъже: 88-252 мг/дл; жени: 88-206 мг/дл

Интерпретация на резултатите

Измерването нивото на комплемент С3 е от ползза и при диагнозата на някои заболявания като системен лупус еритематодес и особено гломерулонефрит.

Комплемент С3 е ключов елемент от активацията както на класическият, така и на алтернативния път на камплемента – представлява остро фазов реактант.

Нивата на С3 се редуцират при конгенитален дефицит, но по често при състояния при които се активира каскадата на комплемента както по класическия така и по алтернативният път: ренални заболявания, системни автоимунни заболявания, някои септикемии, системни фунгиални инфекции, чернодробна недостатъчност в краен стадий.

При някои ренални или не патолиги обаче нивата на комплемент С3 са нормални:

 

  • Полиартериитис нодоза
  • Хиперсензитивен васкулит
  • Грануломатоза на Вегенер
  • Пурпура на Шьонлайн Хенох
  • Синдром на Гоодпасчър
  • igG-Ig-A нефропатия
  • Идиопатичен бързопрогресиращ гломерулонефрит
  • Антигломеруларно ренално заболяване
  • Имуно-комплексните заболявания
  • Заболявания с негативен имунодефицит