Кръвни газове – респираторна алкалоза

При респираторната алкалоза нивата на въглеродният двуокис в плазмата са намалени.

При респираторната алкалоза има налична хипервентилация и увеличена вентиларна вентилация. Намалението на пациалното налягане на въглеродният двуокис с 10 мм жив.стълб се асоциира с увеличение на рН на кръвта с 0.08 единици. Ако настъпи компенсация нивата на бикарбоната в плазмата намалят. Заболявания при които има екцесивна пулминална  елиминация на въглероден двуокис се проявяват с респираторна алкалоза. Бързо след настъпването на хипервентилацията водорода от интрацелуларното пространство навлиза в екстрацелуларното пространство и навлиза в еритроцитите като срещу това от еритроцитите излизат в плазмата хлоридни йони, което минимизира респираторната алкалоза.

При всички заболявания, които протичат с респираторна алкалоза има стимулация на дихателният център:

·         Заболявания на ЦНС: енцефалит, мозъчни лезии породени и от цереброваскуларни инциденти, интракраниална хирургична интервенция

·         Лекарства напр.при салицилатна интоксикация в ранният й стадий, хероинова абстиненция, паралдехидна интоксикация и много други

·         Повишено общо безпокойство и хистерия т.нар.хипервентилационен синдром

·         Хипоксични състояния

o   Анемии

o   Високо планински условия на живеене

o   Белодробна фиброза

o   Белодробен емболизъм

o   Инфилтративни белодробни заболявания като саркоидоза, асбестоза, белодробна склеродерма, алвеоларен карцином или дифузни белодробни метастази

·         Ранен стадий на септичен шок

·         Рефлексна хипервентилация поради наличие на пневмоторакс или пулмонална хипертония

·         Бременност и други хиперметаболитни състояния като тиреотоксикоза и фебрилни състояния

 

·         Други причини: чернодробна цироза, екстракорпорална циркулация, бери-бери, транзиторната фаза след диабетна кетоацидоза, алкохолна интоксикация, когато алкохолика е в състояние на делириум тременс