Кръвни газове  - респираторна ацидоза

При респираторната ацидоза кръвните парциалното налягане на въглеродният двуокис е увеличено, като зависимостта е следната: всяко увеличение на парциалното налягане на въглеродният двуокис с 10 мм живачен стълб се асоциира с намаление на рН на кръвта с 0.08 единици.

Причините за настъпване на респираторна ацидоза са следните:

·       ЦНС депресия: седативи, опиати, употреба на някои лекарствени продукти като анестетици например, травма на главата

·       Заболявания на гръбначният мозък: травма, фрактура на гръбначен прешлен

·       Невромоскулни заболявания: респираторна парализа, полиомиелит, синдром на Жюлиен – Баре, миастения гравис

·       Лимитации в движението на стената на гръдният кош: напр.ребрени флактури

·       Проблеми в горният отдел на дихателната система: чуждо тяло, епиглотит, лерингоспазъм

·       Проблеми в долният отдел на дихателната система: остър белодробен оток, тежки пулмонални инфекции, кардиохирургична намеса, пневмо/хидроторакс, ателектази

·       Други: механична вентилация, абдоминално разтягане от асцит или перитонит

Остра респираторна ацидоза настъпва и когато на пациент страдащ от хронично белодробно заболяване се дава кислоров в по-висок дебит.

 

Когато парциалното налягане на въглеродния двуокис се повиши над 65 мм жив стълб тогава респираторният център в ЦНС става нечувствителен към вариациите на въглеродният двуокис в кръвта.