Кръвни газове – смесени метаболитни състояния

Метаболитна алкалоза и респираторна алкалоза

Тази комбинация най-често се наблюава при критично болни пациенти, които са претърпели хирургични интервенция. Причините са дадени по-долу:

·      Метаболитна алкалоза

o   Обилни повръщания/назогастрална сонда

o   Масивна хемотрансфузия

o   Приложение на Рингер Лактат

o   Приложение на високи дози антиациди

·      Респираторна алкалоза

o   Екцесивна механична вентилация

o   Хипоксемия

o   Сепсис

o   Хипотония

o   Неврологична увреда

o   Чернодробно заболяване

o   Статус долорозус или силен болков синдром

o   Приложение на някои лекарствени продукти

Респираторна ацидоза и метаблолитна алкалоза

Наблюдава се при пациенти с хронична хиперкапния като напр.такива с хроничен обструктивен бронхит, които получават и диуретици към терапията си, както и при уремични пациенти, при лактатна или кетоацидоза, както и при чернодробна/сърдечна недостатъчност или септичен шок.