Кръвни газове – метаболитна ацидоза и метаболитна алкалоза

Метаболитна ацидоза

При метаболитната ацидоза нивата на плазменият бикарбонат са ниски.

Всяко намаление на рН на кръвта с 0.15 означава, че нивата на плазмения бикарбонат са редуцирани с с 10 милимола/литър.

Диференциалната диагноза на метаболитната ацидоза се основава на размера на анийонната дупка.

Метаболитна ацидоза с нормална анийонна дупка

При повишен серумен калий

·      Ренални причини

o   Ранен стадий на ренална недостатъчност

o   При хидронефроза

o   Ренална резстентност

·      Хипоадренализъм

·      Дифузна загуба на зона гломерулоза

·      Хипоренинемия

При намален серумен калий

·      Ренална загуба на бикарбонати

o   Ренална тубулна ацидоза

o   Приложение на инхибитори синтезата на въглената киселина

o   Приложение на алдостеронови антагонисти

o   Първичен хиперпаратироидизъм

o   След хипокапния

o   Уретерална патология

§  Обструкции

§  Ятрогенно след уретересигмоидоскопия

·      Гастроинтестинална загуба на бикарбонати

o   Диария

o   Панкреасен дренаж

o   Билиарен дренаж

Метаболитна ацидоза с голяма анийонна дупка

·      Уремична ацидоза

·      Кетоацидоза

·      Салицилизъм

·      Интоксикация с метанол

·      Лактатнаацидоза

o   Тип А – с дифузна хипоксия

o   Тип Б – без дифузна хипоксия

Метаболитна алкалоза

При метаболитната алкалоза нивата на плазменият бикарбонат са повишени, като тук има същата зависимост: всяко увеличение на рН с 0.15 отговаря на увеличение на плазменият бикарбонат с 10 милимола/литър. Ако се наблюдава компенсация се увеличава и парциалното налягане на въглеродният двуокис.

Метаболитна ацидоза съпроводена от намален калий

·      Уринна загуба

o   Диуретици: тиазидни/бримкови

o   Антибиотици: карбпеницилин, амфотерицин В

o   Загуба на магнезий

o   Увеличение на минералкортикостероидите

o   Синдром на Бартер

·      Интрацелуларен шънт:

o   В хода на лечението на диабетната кетоацидоза

o   Фамилна периодична хипокалциемична парализа

·      Други:

o   Намален прием на калий

o   Остра миелоидна левкемия

·      Гастроинтестинална загуба

o   Обилно повръщане

o   Назогастрална сонда

o   Пилорна обструкция

Загуба на водородни йони

·      Повнръщане или гастрална аспирация

·      Бъбреци: хиперкалциемия различна от първичният хиперпаратироидизъм

Най-честите причини за появата на метаболитна алкалоза са:

1.     Загубата на водородни йони – повлиява се добре от приложението на хлорати

a.     Употреба на диуретици

b.     Загуба на протони от стомашшно-чревният тракт

2.     Състояния при които има патологично високи стойности на на циркулиращите в плазмата минералкортикостероиди