Тест за наличие на бластомикоза

Референтни стойности

Нормално нивата на негативни.

Интерпретация на резултатите

Наличието на бластомикозна инфекция може да бъде усстановено или чрез директно изследване или чрез културиране на проби от урина/гной/цереброспинална течност, като най-бързо става идентификацията чрез използване на имунодифузионни тестове: антигенни и антитяло тестове, като антигенните са по-чувствителни тестове.

Бластомикозната инфекция е епидемия в някои щати на Северна Америка и Канада, като инфекцията се причинява от инхалация на фунги и клиничната манифестация е високовариабилна. Половинта от пациентите са асомптиматични. При симптоматичните пациенти, най-често се касае за развитие на пневмония, като радиографските изменения включват наличие на алвеоларни инфилтрати, наличие на консолидация, нодули и понякога на кавитация. Кожните лезии са втората по честота манифестация на бластомикозата. Други локализации на инфекцията включват костите, генитоуринарният тракт и централната нервна система.