Урея

Референтни стойности

8-20 мг/дл, референтните стойности могат да зависят от метода на изследването.

Интерпретация на резултатите

Нивата на плазмената урея са особено полезни за установяване на реналният статус на пациента, както и на нутриционния му статус. Повишените нива на урея могат да говорят в полза на различна патология, като напр.гастроинтестинално кървене или тъканен разпад. Обикновено с уреята се изследва и креатинина.

Нивата на уреята се увеличават при:

·       Преренална азотемия

o   Увеличено образуване на уреята

§  Гастроинтестинална хеморагия

§  Тъканна некроза

§  Високостепенни изгаряния

§  Болест на Адисон

§  Богата на протеини диета

§  Употреба на някои лекарствени продукти като напр.тетрациклин

o   Редуцирана гломерулна перфузия

§  Шокови състояния

§  Фебрилни състояния

§  Дехидратация вкл.при диария

§  Диабетна кома

§  Конгестивна сърдечна недостатъчност

§  Стеноза на реналните артерии

·       Ренални заболявания

·       Постренални заболявания

o   Тромбоза на реналните вени

o   Обструкция на уринарният тракт

§  Уролитиаза

§  Компресия на уретерите

§  Простатна хиперплазия

§  Уретерална обструкция

 

Най-честата причина за повишението на уреята при хоспиталбизираните пациенти е наличието на сърдечна недостатъчност.

Причините за намаление на уреята са:

  • Синдром на неподходяща секреция на антидиуретичен хормон
  • Чернодробно заболяване
  • Свръххидратацията
  • Приложението на анаболни хормони
  • Малнутрицията
  • Нормалната бременност