Билирубин, общ

Референтни стойности

0.1-1 мг/дл

Интерпретация на резултатите

Теста е от полза за установяването както на чернодробни заболявания така и на хемолитични заболявания:

·       Холестаза: интра-/екстрахепатална

·       Конгенитални хипербилирубинемии

·       Хемолитични анемии

·       Резорбция на екстравазална кръв

·       Малнутриция

·       Инфекции: остри и хронични

·       Хипертироидизъм

·       Прием на: естрогени, орални контрацептиви

·       Менструация

Общият билирубин представлява сума от нивата на директния и индиректния билирубин.

Главният източник за образуването на билирубин е хемоглобиновият катаболизъм, поради нормалното или не разрушаване на еритроцитите или поради дефект на хематопоезата в костния мозък.

Горногранични до високи нива на билирубина са свързани с намален риск от развите на инсулт, като повишението на билирубина с 0.1 мг/дл води до редукция на инсултният риск с 9%. Билирубина притежава антиоксидантни, анти-инфламаторни и невропротективни свойства, като експериментално е доказано, че инхибира развитието на атеросклерозата, предотвратява развитието на артериална тромбоза.

 

Пациенти хомозиготни на UGT1A1*28 алела и при които има повишени билирубинови концентрации имат по-нисък кардиоваскуларен риск от другите пациенти. При пациентите страдащи от синдром на Жилберт честотата на исхемичната болест на сърцето е 2%, срещу 12% за общата популация.