Бета-хидроксибутарат

Реферетни стойности

Нормалните нива на бета-хидроксибутарат са 0.2-2.8 мг/дл; при диабетна кетоацидоза тези стойности се увеличават неколкоктратно.

Интерпретация на резултатите

Измерването на бета-хидроксибутарат се използва първо за доказване наличието на кетоацидоза, и второ за проследяване на ефекта от терапията й.

Причините за кетонемията са както следва:

·       Захараен диабет, неконтролиран

·       Деца: остри фебрилни състояния, токсични състояния, повръщане/диария

·       Алкохолизъм с недохранване

·       Интоксикации с етанол или салицилати

·       Пролонгирано недохранване

·       Стрес, пролонгирани физически усилия

·       Надбъбречна недостатъчност

·       Вторично на ацидозата при болестта на фон Гиерке

Когато в кървта се натрупат кетони се развива метаболитна ацидоза с анийонна дупка.

 

При диабетната кетоацидоза оксигенацията на мастните киселини в черния дроб се стимулира от глюкагона /при липса на инсулин/. В допълнение на това има повишено отделяне на мастни киселини от адипозните тъкани на пациента.