Холинестераза

Референтни стойности

Холинестеразната активност е изключително ниска в първите 6 месеца след раждането на детето, постепенно се увеличава до 30-50% от тази на възрастните в първите 5 години от началото на живота на детето, след това пак намаля постепенно и се увеличава пак през пубертета. Стойностите зависят от индивида, както и от метода на изследване.

Интерпретация на резултатите

Съществуват два типа холинестераза: ацетилхолинестеразата се намира предимно в еритроцитите, както и в моторната плочка на напречно набраздената мускулатура и в ЦНС. В моторанат плочка тя разгражда ацетилхолина, който е важен невромедиатор; бутирилхолинестеразата или псевдохолинестеразата се установява в плазмата на пациента, гладката мускулатура, черния дроб и адипоцитите.

Намаление на псевдохолинестеразата се наблюдава при:

·       Инсектицидно отравяне /органофосфати, карбамати, холинови деривати на никотина/

·       Други отравяния: органичен живак, въглероден дисулфид

·       Генетични варианти асоциирани с ниската й синтеза

·       Чернодробни заболявания: хроничен алкохолизъм

·       Метастатизал солиден карцином

·       Малнутриция

·       Анемии

·       Остри инфекции

·       Миокарден инфаркт

·       Дерматомиозит

·       Бременност

 

Намаление на истинската холинестераза се наблюдава при генетични варианти на ниската й синтеза и при инсектицидни отравяния. Пациентите с генетично детерминирани ниски нива на истинската холинестераза са особено чувствителни към действието на кратко действащия миорелаксант Сукцинилхолин.