Антитопоизомераза I

Референтни стойности

Нормално стойностите са негативни

Интерпретация на резултатите

Антитела към Антитопоизомераза едно се установяват при 25% от пациентите страдащи от системна склероза, като се наблюдават изключително рядко при други заболявания и наличието им отразява повишен риск от наличие на белодробна фиброза и ренално засягане.

По принцип тези антитела се асоциират клинично с наличието на дифузната кожна форма на системната склероза, като някои автори правят връзката между наличието им и тежкото протичане на болестта. Често ако има позитивност към това антитяло има и позитивност за антитела към анти-РНК полимеразата.

 

Трябва да се знае обаче, че антителата към антитопоизомераза едно се установяват и при 25% от пациентите страдащи от системен лупус еритематодес, като наличието им при пациенти със системен лупус еритематодес отразява повишен риск от налие на пулмонална хипертония и лупусен нефрит.