Анти SSA/SSB антитела

Референтни стойности

Зависят от изсладващата лаборатория

Интерпретация на резултатите

Този клас антитела се отнасят към антинуклеарните антитела и често се асоциират с наличие на синдром на Сьогрен. Наблюдават се и при други автоимунни заболявания като системен лупус еритематодес, слеродерма и полимиозит/дерматомиозит, но и при пациенти с вирусен хепатит тип С и първична билиарна цироза.

Първичният синдром на Сьогрен е системно автоимунно заболяване, което засяга жени на средна възраст и се характеризира с дисфункция на секреторните жлези. Пациентите типично развиват сикка синдром /сухота в устата и очите/, но също така сухотата може да се развие и по назофаринкса и вагината.

Синдрома на Сьогрен може да се асоциира с други автоимунни заболявания, както и с хепатит С инфекция.

 

Тези антитела имат 84% сензитивности 95% специфичност за наличие на синдром на Сьогрен. Трябва да се знае, че при пациентит със синдром на Сьогрен, наличието на тези антитела отразява повишен риск от развитие и на не Хочкинов лимфом.