Анти Смит антитела

Референтни стойности

Негативни

Интерпретация на резултатите

Анти Смит антителата са антинуклеарни антитела, които са насочени срещу 7 протеина, които са съставна част на сърцевината на рибонуклеиновите киселини. Установяването на анти Смит антителата е от особена полза при диагностиката на системният лупус еритематодес, те се установяват при 20-30% ат пциентите страдащи от системен лупус еритематодес, по-често се установяват при чернокожите пациенти.

Ако евентуално се установи позитивност към анти Смит антитела, това е индикатор за много вероятно засягане на бъбреците от болестта, като нивата на анти Смит антителата корелира пряко с тежестта на патологията.

Често при пациентите позитивни на анти Смит антителата се уставовява позитивност и на антирибонуклеиновите антитела, ако при пациент страдащ от системен лупус еритематодес се установи това двуяко носителство, това означава че болестта ще се прояви предимно със склеродерма особености, а реналното засягане ще е средно изразено.