Анти РНК-полимеразни антитела

Референтни стойности

Негативни

Интерпретация

Антителата срещу РНК-полимеразата се установяват при 20% от пациентите със системна склероза или склеродерма. Най-често при системната склероза се позитивират 3 антитела:

·       Антицентромерни антитела

·       Анти-топоизомераза 1 антитялото

·       Анти РНК-полимеразата, чието наличие отразява най-голям риск от наличие на системна слероза, особено нейната дифузната кутанна форма. Пациените с налични анти РНК-полизеразни антитела живеят и по-кратко от останалите групи пациенти страдащи от системна склероза

Анти РНК-полимеразните антетала са хетерогенна група антитела, които са насочени срещу различни автоантигени.

 

При исстемната склероза могат да се позитивират и други антитела, но вероятността за това е под 10%: anti-Scl, anti-U3 RNP, anti-Th RNP, anti-U1 RNP & anti-Ro.