Плеврални ексудати

Причини за ексудативни плеврални изливи

·         Малигнитет

o   Метастатично плеврално заболяване

o   Мезотелиом

o   Лимфом

·         Пулмонален емболизъм

·         Гастроинтестинално заболяване

o   Остър и хроничен панкреатит

o   Интрабдоминални абцеси

o   Вилозен плеврален излив

o   Диафрагмална херния

o   Чернодробна трансплантация

o   След абдоминална хирургия

o   След ендоскопска склеротерапия на езофагиални варици

·         Посткардиален травматичен синдром

·         Хемоторакс

·         Хилоторакс

·         Лекарствено индуцирано плеврално заболяване

·         Съединително тъканно заболяване

o   Ревматоиден артрит

o   Синдром на Чърг-Штраус

o   Грануломатоза на Вегенер

o   Имунобластична лимфаденопатия

o   Синдром на Сьогрен

o   Фамилна средиземноморска треска

·         Инфекции

o   Бактериални инфекции

o   Вирусни инфекции

o   Фунгиални инфекции

o   Паразитно заболяване

·         Смесени причини

o   Уремия

o   Белодробна трансплантация

o   Костно-мозъчна трансплантация

o   Асбестиоза

o   Саркоидоза

o   Експозиция към терапевтична радиация

o   Екстрамедуларна хемопоеза

o   Обструкция на уринарния тракт

o   Синдром на Мейг – плеврален излив + кисти/тумори на яйчниците

o   Ендометриоза

o   Синдром на овариалната хиперстимулация