Анти-митохондриални антитела

Референтни стойности

Негативни; позитивират се при разреждане на серума 1:10

Интерпретация

90-95% от пациентите с титри на антимитохондриалните антитела над 1:40 страдат от първична билиарна цироза. Тези антитела се установяват изключително рядко при здрави пациенти, както и при пациенти с екстрахепатална обструкция на билиарният тракт, поради което изследването на анти-митохондриалните антитела е от особена полза за диференциалната диагноза на екстрахепаталната билиарна обструкция и първичната билиарна цироза. Титъра на анти-миторхондриалните антитела прогресира едновременно с прогресията на заболяването. Пациентите с клинични находки, които са сугестивни за наличие на билиарна цироза, но са серонегативни за наличие на анти-митохондриални антитела се определят като страдащи от автоимунен холенгит.

Анти-митохондриалните антитела обаче могат да се установят и при пациенти с други чернодробни заболявания като: хроничен хепатит /тук титрите са ниски/, вирусен хепатит /при 2% от пациентите страдащи от вирусен хепатит/, криптогенна цироза /при 25% от тези пациенти/, както и при лекарствена хиперсензитивност особено при иктер след употребата на халотан или хлорпромазин.

Много високи титри на анти-микрозомалните антитела могат да бъдат установени при всчки видове нехепатални автоимунни заболявания като системен лупус еритематодес, синдром на Сьогрен и ревматоиден артрит.

Първичната билиарна цироза е заболяване с неизвестна етиология, което се характеризира с тежкостепенно нарушение на хепаталната екскретирна функция и развитие на прогресивна цироза. Клиничните му особености са посочени по-долу:

·         Пациентите са предимно жени на средна възраст /над 95% от пациентите/

·         Внизапно начало на заболяването

·         Жълтеница, сърбеж, който предхожда появата на жълтеницата и кожни пигментации

·         Кожни ксантоми и ксантелазми

·         Хепатомегалия, спленомегалия и цироза

·         Повишение на алкалната фосфатаза: лабораторните находки при първична белеарна цироза са същите както при билиарна обструкция /увеличен билирубин, алкална фосфатаза и холестерол/, повишават се нивата на IgM. Нивата на липопротеин-а е намален в нанните стадии на заболяването. Първоначално HDL > LDL, но в хода на заболяването това се реверзира. Дефицита на мастноразтворими витамини е изразен

·         Стеаторея

·         Хиперлипидемия

·         Признаци и симптоми на портална хипертония

·         Асоциирани заболявания: сикка синдром/тиреоидит и ренална тубулна ацидоза /в 70% от случаите/

·         Смъртта настъпва пораде хепатална недостатъчност