Антитела срещу гломерулната базална мембрана

Референтни стойности

Нормално липсват в плазмата на пациента

Интерпретация

Антителата срещу гломерулната базална мембрана могат да бъдат установени при болест на Гуудпасчър, която представява автоимунен гломерулонефрит, често асоцииран с пулмонални хеморагии. Сензитивността на теста е над 95%, а специфичността 91-100%. Тези антитела обикновено са Ig1 или 3, но има съобщения и за IgA & IgM антитела срещу гломерулната базална мембрана.

Антитела срещу гломерулната базална мембрана също тако могат да бъдат установени при пост-трансплантационният нефрит на Алпорт. Синдрома на Алпорт е хередитарно заболяване, което се причинява от мутации на алфа-3,4 и 5 веригата на тип IV колаген, който е компонент от гломерулната базална мембрана. Пост-трансплантационните антитела към гломерулната базална мембрана се наблюдават при 3-5%от пациентите страдащи от синдрома на Алпорт, като установяването им е индикатор за висок риск за отхвърляне на присадката.