Anti-Deoxyribonuclease-B антитела

Референтни стойности

При пациенти на 2 години: < 240 U/mL; на 3 години: < 60 U/mL; 4 години: < 240 U/mL; 5 години: < 320 U/mL; 6 години: < 480 U/mL; 7-10 години: < 640 U/mL; 11 години: < 800 U/mL; 12 години: < 480 U/mL; възрастни: < 85 U/mL.

Интерпретация

Установяването на DNase-B антителата е доказателство както за наличие на стрептококова пиодермална инфекция, така и за наличието на постстрептококов гломерулонефрит, когато нивото на ASO-титъра е неубедителен. При стрептококови инфекции анти-DNase-B се позитивират при 80-85% от пациентите.

Трябва да се изследват както ASO така и анти- DNase-B, за да се докаже стрептококова инфекция, защото сензитивността на тази комбинация надхвърля 96%.

Анти- DNase-B титрите се увеличават по-бавно в сравнение с ASO. Повишени нива се установяват 2 седмици след началото на инфекцията, пикови нива се установяват 6-8 седмици след инфекцията; спада им обаче също е бавен – в продължение на 3 месеца след стрептококовото импетиго или фарингит.