Анти-циклични кутулинирани пептидни антитела

Референтни стойности

Зависят от метода им за изследване. Златен стандарт понастоящем е използването на тестове от втора генерация /ССР2 тестовете/, които измерват реакцият срещу артифициален антиген и са разработени през 2002 година. В момента се разработват и трета генерация тестове /ССР3/, които имат по-висока специфичност и сензитивност от тестовете от втората генерация.

Интерпретация на резултатите

АСРА – аниттелата се ползват при изследването на пациенти с ревматоиден артрит. Протините претърпяват пост-транслационни мадификации, като част от този процес ензима „пептидиларгинин деаминаза“ се активира, което води до инкорпориране на кутрилн в различни протеини. ССР2-тестовете установяват антитела към кутрулинираните протеини вкл.към алфа-енолазата, кератин, фибриноген, колаген и виментин.

Позитивният анти-ССР тест подкрепя диагнозата „ревматоиден артрит“, но негативният не го отхвърля. ССР2 автоантилета имат 70% сензитивност и 95% специфичност за диагнозата „ревматоиден артрит“.

Наличието на анти-ССР антитела + позитивирането на ревматоидният фактор предхождат средно 2.5 години появата на симптоми от страна на ставите при пациентите страдащи от ревматоиден артит, като позитивните за тези антитела пациенти имат по-лоша прогноза с по-големи ставни увреди и по-ниска честота на ремисиите.

Анти-ССР антителата се наблюдават също та и при пациенти страдищи от ювенилен ревматоиден идиопатичен артрит, системен лупус еритематодес, синдром на Сьогрен, инфламаторни миопатии и активна туберкулоза.