Антицентромерни антитела

Референтни стойности

Нормалните им нива са негативни.

Интерпретация

Антитела към центромерният хроматин се наблюдават при 20-25% от пациентите с системна склероза /склеродерма/. Наличието на 3 антитела се свързват с наличието на системна склероза: 1/антицентромерни антитела; 2/антитопоизомераза I & 3/анти-РНК полимераза, но наличието на антицентромерни антитела означава по-благоприято протичане на болестта, ниска честота на кожни, пулмонални и ренални засягания.

Антицентромерни антитела се намират при около 44-98% от пациентите с CREST-синдром /калцинози по кожата + феномен на Рейно + езофагиална идсфункция + склеродактилия + телангиектазия/. CREST синдром се наблюдава при 20-30% от пациентите страдащи от склеродема.

Антицентромерни антитела се наблюдават и при 9-30% от пациентите с билиарна цироза, 8% от пациентите със синдром на Сьогрен, 2% от пациентите със системен лупус еритематодес и до 7% от пациентите със смесено съединително тъканно заболяване, но тук нивата на антицентромерните антитела обикновено са по-ниски отколкото при пациентите с CREST синдром.

При деца положителността за антицентромерни антитела се свързва с наличието на различни ревматологични заболявания, като и тук най-често се касае за слеродерм, системен лупус еритематодес, дерматомиозит и ювенилен ревматоиден артрит. Трябва да се знае, че при децата с феномен на Рейно се очаква 86% да бъдат позитивни за наличие на антицентромерни антитела, но това не отразява обикновено наличие на ревматологично заболяване.