Анти-бета2 гликопротеин I антитела

Референтни стойности

Нормалните нива са ниски или негативни стойности. Стойностите на този показател са лаборатория зависими. Диагнозата на антифосфолипдният синдром изисква наличие на увеличени нива на IgG или IgM > 99% от горната граница на референтните стойности на тези показатели, установени двукратно през 12 седмичен период.

Интерпретация

Анти-бета2 гликопротеин I антителата, както лупус антикоагуланта са част от работния пакет за установяване на антифосфолипидния синдром. Тези антитела се установяват обаче и при някои пациенти със системен лупус еритематодес, тромбофилия и тромбоцитопения. Могат да бъдат установени обаче и при асимптоматични пациенти.

Диагнозата „антифосфолипиден синдром” изисква да е налична комбинацията от клинични и лабораторни находки. Наличието на тези антитела е независим рисков фактор за развитието на тромбози, както и усложнения по време на бременността.