Анионна дупка в серума

Референтни стойности

Те зависят предимно от вида на електролитният анализатор, но традиционно горния лимит е над 15 mmol/L; граничните стойности са 15-20 mmol/L, долният лимит под 5 mmol/L, а за увеличение говорим ако стойностите са над 20 mmol/L.

Интерпретация на резултатите

Анионната дупка отразява разликата между катийоните и анионите в плазмата на пациента и то точна разликата между НЕИЗМЕРЕНИТЕ катийони и НЕИЗМЕРЕНИТЕ анийони в плазмата. Катийоните включват: калий, натрий, калций и магнезий, а анийоните включват: хлорида, бикарбонатите, протеините, сулфатите, фосфатите и органичните аминокиселини.

Аниойнната дупка се калкулира като следното уравнение:

Аниойнна дупка = натрий - /хлориди + бикарбонати/

При наличие на хипоалбуминемия горното уравнение не е вярно и тогава анийнната дупка се коригира по формулата:

Аниойнна дупка = установени нива на анийноната дупка + /2.5 х (4 - нивата на албумина)/

Като нивата на албумин трябва да са в грам/децилитър.

Алкалозата увеличава анийонната дупка, докато ацидозата я намаля.

Високи нива на анийнонната дупка  

Те се ползват предимно в диференциалната диагноза на метаболитната ацидоза. Причините се високи нива на анийонната дупка са:

·         Метаболитна ацидоза

·         Лабораторна грешка

·         Тежкостепенно обемно изчерпване /хипералбуминемия/

·         Респираторна алкалоза

·         Тежкостепенна хиперфосфатемия

·         Повишени нива на анийонни парапротеини

Анийонна дупка при метаболитна ацидоза

Само 4 клинични състояния са асоциирани с високи нива на анийонната дупка при метаболитна ацидоза:

·         Ренална недостатъчност поради акумулация на фосфат и сулфат

·         Кетоацидоза: алкохолна, диабетна или поради недохранване

·         Лактатна ацидоза

·         Интоксикации: салицилати, етилен гликол, метил алкохол и паралдехид

Ниски нива на анийонната дупка

·         Повишени нива на неизмерените катийони, които са нормални за организма: калий, калций и магнезий

·         Повишени нива на неизмерените катийони, които обаче не се наблюдават нормално в организма на пациентите: парапротеини, поликлонални гамапатии, литий и полимиксин В

·         Намалени нива на неизмерените анийони: хипоалбуминемия

·         Хипервискозитет на кръвта

·         Екстремно повишени нива на  натрия в плазмата

·         Повишени нива на хлоридите в плазмата при: хипертриглицеридемия и бромизъм

·         При ренална трансплантация

Ацидоза при нормална анийонна дупка

·         Фистули някъде в организма напр.при остър или хроничен панкреатит

·         Уретероентерални състояния

·         Масирано приложение на 0.9% натриев хлорат

·         Диарийните синдроми

·         Ендокринин заболявания като напр.хиперпаратироидизъм

·         Приложение на инхибитори на въглената киселина напр.Ацетазоламид

·         Тотално парентерално хранене и богати на аминокиселини продукти

·         Ренална тубулна ацидоза

·         Употреба на спиронолактон

Негативна анийонна дупка

·         Лабораторна грешка /най-честа причина/

·         Бромидна интоксикация /втора по честота причина/

·         Мултиплен миелом /по-често тук има ниски нива на анийонната дупка/

·         Интоксикация с йод съдържащи продукти като напр.някои рентгеноконтрастни вещества