Андрогенен панел

Нормални референтни стойности

·         Тестостерон

o   Жени в репродуктивна възраст: 10-60 ng/dL

o   Подрастващи: под 10 ng/dL

o   Възрастни мъже: 350-800 ng/dL

·         Дехидроепиандостерон сулфате

o   Жени в репродуктивна възраст: 5-30 ng/dL

o   Възрастни мъже: 15-55 ng/dL

Интерпретация на резултатите

Тестостерон, свободен тестостерон и дихидроепиандостерон – сулфат се ползват за диагностика на андрогенен дефицит или излишък /хирзутизъм и/или вирилизация/. Физиологично активният тестостерон е свободният тестостерон. Нивата на общия тестостерон се повлияват от нивата и на тестостерон свързващият протеин. Нивата на общия тестостерон се увеличават при две състояния: 1/хипертироидизъм и 2/андрогенна резистентност – и при двете състояния обаче нивата на свободния тестостерон са нормални.

Причините са хирзутизма са следните:

·         Поликистичен овариален синдром

·         Късно настъпващ дефицит на 21-хидроксилазата

И по – рядко хирзутизъм може да има при:

·         Надбъбречен произходи - Синдром на Къшинг

·         Овариален произход – предимно при овариални неоплазии

·         Хипотироидизъм

·         Акроегалия

·         Хиперпролактинемия

·         Употреба на различни лекарствени продукти: Миноксидил, кортикостероиди, миксове съдържащи андрогени

Аки нивата на дехидроепиандостерон ацетата са повишени при пациентка с хирзутизъм, той се дължи на адренални причини, а ако нивата на тестостерон са повишени то тогава хирзутизма ще е от овариален произход.