Анализ на амниотичната течност

Показания за амниоцентеза

·         Генетично тестване на плода: извършва се през 14-18 седмица от гестацията

o   Напредналата възраст на майката

o   Абнормалии при плода установени ехографски

o   Предишни раждания на деца с генетични аномалии

o   Хромозомни аномалии при родителите

o   Повишен риск за Х-свързана патология

o   Повишен риск от наличие на дефект на невралната тръба

§  Високо ниво на AFP в серума на майката

§  Преждеродени деца с дефект на невралната тръба

§  Експозиция към тератогени

§  Гестационен или инсулин-зависим захарен диабет

·         Наличие на изоимунизация: извършва се през 20-28 седмица от гестацията

·         Установяване зрелостта на белия дроб на плода: извършва се през 34-42 седмица от гестацията