Алфа-фето протеин

Референтните стойности на алфа-фето протеина са под 25 ng/mL. При новородени стойностите са около 19 000 ng/mL и бързо спадат до 2-та година след раждането.

Интерпретация

Алфа-фето протеина се произвежда от феталният черен дроб и гастроинтестиналният тракт на плода.  Повишените му нива при майката се асоциират с различни фетални аномалии. При възрастни повишените нива на алфа-фето протеина се асоциират предимно с наличие на хепатоцелуларна чернодробна неоплазия, както и на несеминомни тестикуларни тумори. Нивата на алфа-фето протеина се повишават и при други тумори като: рак на панкреаса /23%/; рак на стомаха /18%/, белия дроб /7%/ и колона /7%/. Нивата на алфа-фето протеина се увеличават и при нетуморни заболявания като: билиарна цироза, вирусен хепатит, токсичен хепатит, субакутна чернодробна некроза, хередитарна тироземия, атаксия телангиектазия и хередитарна елевация на алфа-фето протеин.

Много високите нива на афла-фето протеина се асоциират с напреднал хепато целуларна неоплазия, докато при средните нива този маркер не е прогростикум при това заболяване. Нивата на алфа-фето протеина могат да се ползват и като критерии за успешна хирургична/фармакологична терапия на чернодробния рак. Не се препоръчва ползването на алфа-фето протеина за скрининг на чернодробна неоплазия при пациенти с цироза, поради ниската сензитивност и специфичност на изследването.