Алфа-1-антитрипсин

Референтни стойности

Те зависят и от извършващата ги лаборатория. Общите реферетни граници са 1.5-3.5 грама/литър.

Интерпретация на резултатите

Алфа-1-антитрипсин дефицита се асоциира с наличието на хронични белодробни заболявания /емфизем/ и/или чернодробна цироза при възрастни пациенти. Алфа-1-антитрипсина е протеазен инхибитор /остро фазов реактитант/, който инхибира действието на натуралните протеолитични ензими като: трипсин, еластаза, химотрипсин, колагеназа, левкоцитните протеази, плазмина и тромбина, които се отделят в отговор и на възпалителни реакции. При дефицит на Алфа-1-антитрипсина тази инхибиция не се осъщестява, като последиците от това е самосмилане на белодробният паренхим/черния дроб.

Алфа-1-антитрипсин дефицита представлява автозомно доминантно заболяване. Нивата на Алфа-1-антитрипсина може да са фалшиво повишени, дори при дефицит на фона на налична сериозна инфекция, бременност, естроенова терапия, стероидна терапия, както и при физичеко усилие, васкулити и ревматоиден артрит.

Да този дефицит винаги трябва да се проверява при наличие на ХОББ при пациенти под 40 годишна възраст, както и при наличие на чернодробна цироза без алкохолна/вирусна етиология.