Aldolase

Кръвта за изследване на Aldolase се събира в хепаринизиран контейнер и кръвта не трябва да е хемолизирана.

Референтни стойности

ВЪЗРАСТНИ – 0-7 единици/литър

НОВОРОДЕНИ 25 дни до 16 години – 1.2 до 8.8 единиц/литър

Интерпретация

Aldolase е ензим, който е част от гликолитичният път, който катализира конверсията на глюкоза до пируват, което поддържа и кислородната доставка в мускулатурата.

Нивата на Aldolase се увеличават при:

·         Скелетно-мускулни заболявания

o   Макуларна дистрофия на Дюшен

o   Дерматомиозит

o   Дистрофия на Лимб-Гирдле

o   Рабдомиолиза

o   Пилимиалгия ревматика

o   Фибромиалгия

o   Пост-вирусна миалгия

o   Не специфична миалгия

·         Чернодробни заболявания

o   Хепатална некроза с различна етиология

o   Употреба на хепатотоксични лекарствени продукти

o   Чернодробни метастази

·         Други състояния

o   Остър миокарден инфаркт

o   Остър панкреатит

o   Неоплазия на простатната жлеза

o   Други, вече метастазирали неоплазии

o   Ревматоиден артрит

o   Системен лупус еритематодес

o   Сензоромотарна невропатия

o   Хипотироидизъм

o   Хипертироидизъм

o   Остра или хронична бъбречна недостатъчност

o   Менингит

o   Периферно васкуларно заболяване

Aldolase се измерва само ако нивата на креатин киназата са нормални, но има съответната клиника за подозираната патология.