Албумин

Албумин се синтезира в черният дроб и представлява негативен остро-фазов протеин. На албумин се дължат около 50% от плазмените протеини. Физиологично той поддържа и контрола върху осмотичното налягане, осъществява транспорт на лекарствени продукти и други вещества, а също така и поддържа микроваскуларният интегритет. Плазменият му полу-живот е 13-18 дни.

Нивата на серумният албумин зависят от нивото на синтезата му, степента му на деградация, албуминната загуба и обема му на разпределение.

Хипоалбуминемия

·         Субостри и хронични заболявания вкл.неопластични по характер

·         Чернодробни заболявания

·         Малабсорбция

·         Малнутриция

·         Абнормална загуба на албумин

o   Ренално заболяване

o   Гастроинтестинална загуба на албумин

o   Кожни загуби напр.при изгаряне

o   Загуба на албумин в третото пространство /ретроперитонеално/

·         Разреждане на палзмата от приложение на кристалотерапия

·         Генетични мутации като напр.конгениталната хипоалбуминемия

Концентрацията на албуми е и прогностичен фактор за настъпване на смърт при пациенти с остра и хронични заболявания. Риска от настъпване на смърт се увеличава с 56% на всяко намаление на албумин с 0.25 g/L под олната референтна граница на нормата за този показател.

Хипералбуминемия

Единствената причина за хипералбуминемията е дехидратацията; не съществува друга натурална или патологична причина за хипералбуминемия.