Остро фазови реактанти

 

Патофизиология

 

Целуларната увреда и възпаление енвокират синтезата на хетерогенна група от протеини, които са част от комплексният имунен отговор. Тези остро фазови протеини се синтезират в черният дроб след стимулация на хепатоцитите от интерлевкини 1 и 6, както и от тумор некротичния фактор.

Измерването на остро фазовите реактанти е от полза да диагнозата и лечението на инфламаторните състояния.

Стимули за синтезата на остро фазовите реактанти

 

·         Инфекции – бактериални, вирусни или паразитни

 

·         Хирургична интервенция

 

·         Травма/изгаряне

 

·         Автоимунни заболявания

 

·         Токсини

 

·         Неоплазия

 

·         Стрес

 

Примери за естеството на някои остро фазови реактанти

 

·         АЛФА-1-ПРОТЕАЗЕН ИНХИБИТОР: протеазен инхибитор, предимно на неутрофилната еластаза, за да е сигнификантно увеличението му нивата му трябва да са поне 2-3 пъти над горната граница на нормата

 

·         АЛБУМИН: транспортен протеин, чиито нива се редуцират при бъбречна загуба, гастроинтестинална загуба или чернодробна недостатъчност/оточен синдром

 

·         ЦЕРУЛОПЛАЗМИН: транспортира медтта в организма на пациента, упрожнява и известна антиоксидатна активност /протектира организма срещу желязо-медиираната оксидативна увреда/. Нивата му трябва да са увеличени с поне 50%, за да се приеме наличието на елевация

 

·         С-РЕАКТИВЕН ПРОТЕИН: участва във възпалителните процеси, както и в имунната защита на организма. Повишава опсонизацията, активира системата на комплемента, индуцира активността на цитокините и инхибира хемотаксиса

 

·         ФИБРИНОГЕН: представлява субстрата от който се образува фибрин, участва в тъканното възстановяване; за да се приеме увеличение нивата му трябва да са поне 2-3 пъти над горната граница на нормата

 

·         ХАПТОГЛОБУЛИН: свърха хемоглобина, упражнява бактериостатично действие

 

·         СЕРУМЕН АМИЛОИД А: увеличава хемотаксиса и упражнява антиинфламаторна активност

 

·         СЕРУМЕН АМИЛОИД Р: увеличава опсонизацията и активира комплемента

 

·         ТРАНСФЕРИН: свързва желязото в организма