Карциноембрионален антиген /СЕА/

Карациноембрионалният антиген представлява глиопротеинов комплекс, който нормално се образува от ембрионна тъкан в черния дроб, червата и панкреаса. Теста е полезан при идентификацията на окултни туморни маси, както и за мониторинг на терапията.

Установянето на СЕА в серума се наблюдава при някои видове неоплазии: на панкреса, дебелото черво, стомаха и белия дроб. Нормалните стойности при пушачи са по-високи. При 67% от пациентите с коло-ректален карцином СЕА може да бъде идентифициран в патологични концентрации в серум на тумурно болния пациент. Обаче патологични концентрации се установяват и при чернодробна цироза, белодробен емфизем и захарен диабет.

Нормалните нива на СЕА са под 5 mcg/mL.