Лабораторни тестове при остра бъбречна недостатъчност

Вече в други статии сме дали дефиниция на това що е остра бъбречна недостатъчност (ОБН) и в този смисъл няма да се повтаряме и тук.

През 2004 година бе разработена първоначална класификация отразяваща степента на бъбречна увреда, а именно RIFLE, която през 2007-ма беше заменена от нова класификация наречена AKIN. Двете класификации са сумаризирани по-долу:

RIFLE

AKIN

 

Cr или GFR

Отделяне на урина

 

Cr (плазмен)

Отделяне на урина

Риск

Cr x 1.5/GFR > 25%

под 0.5 мл/час в продължение на 6 часа

Стадий І

Cr x 1.5

под 0.5 мл/час в продължение на 6 часа

Бъбречна увреда

Cr x 2/GFR > 50%

под 0.5 мл/час в продължение на 12 часа

Стадий ІІ

Cr x 2

под 0.5 мл/час в продължение на 12 часа

Бъбречна недостатъчност

Cr x 3/GFR > 75%

под 0.3 мл/час в продължение на 24 часа

Стадий ІІІ

Cr x 3

под 0.3 мл/час в продължение на 24 часа

 

Транситорна срещу пермаментна остра бъбречна увреда: при транзиторната остра бъбречна увреда има реверзибелна бъбречна хипоперфузия на бъбреците (най-често се касае за преренална азотемия). Ако хипоперфузията е тежка или пролонгирана може да се развие остратубулна некроза и перманентно бъбречно увреждане.

Тестовете, което ще помогнат за отдиференцирането на транзиторната от пермаментната остра бъбречна увреда са сумаризирани на долната таблица:

Тест

Транзиторна остра бъбречна увреда

Перманентна бъбречна увреда

Уринен седимент

Нормален

Епителни клетки

Спец.тегло на урината

високо над 1.020

ниско под 1.020

Уринен натрий (mmol/L)

Нисък: под 10

Висок: над 20

Съотношение: урея/креатинин

Над 10/1

10/1

Фракционирана екскреция на урея

< 35%

над  35%

Уринен осмоларитет

Висок (над 500 mosmol/l)

Близо до серумния (около 300)

Фракционирана екскреция на натрий

< 1%

 над 1%

Разработени са и нови маркери за определяне на бъбречната увреда, но те все още не са налични в България и затова няма да ги споменаваме.